Opinie

vrijdag - 08 juli 2016
Beste Sven Gatz, waarom deed je niets anders dan de agenda van N-VA uitvoeren?

Het moet pijn doen om niets meer te zijn dan de koude executeur van een beleid waar je niet achterstaat', schrijft Vlaams parlementslid Yamila Idrissi (SP.A) in een brief aan cultuurminister Sven Gatz (Open VLD). 'Ook jij bent niet bestand tegen een Vlaamse regering die cultuur al te graag naar de achterste bank schuift. Lees verder

Yamila Idrissi Vlaams Parlementslid

Opinie

dinsdag - 12 juli 2016
Apostel bezuinigingsbeleid heeft het licht gezien

Ik steun de oproep van minister van financiën Van Overtveldt om lidstaten te laten afwijken van het bezuinigingsbeleid en méér overheidsinvesteringen toe te laten. “Ik ben alleen verbaasd dat een van de apostelen van dat austeriteitsbeleid nu plots het licht heeft gezien. Van Overtveldt pleit voor een trendbreuk. Inderdaad, het zou een echte trendbreuk zijn met het beleid dat hij altijd verdedigd heeft. Lees verder

Kathleen Van Brempt Europees ParlementslidGezin

Hervorming kinderbijslag moet opnieuw naar tekentafel

sp.a ziet in het advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin over de kinderbijslag een nieuw bewijs dat de hervorming opnieuw naar de tekentafel moet. Fractieleider Joris Vandenbroucke heeft één boodschap voor de Vlaamse regering en minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V): "Herpak u, neem deze adviezen ter harte en stuur uw hervorming grondig bij".

Brussel

Raming van begroting raakt kant noch wal

"De zoveelste verkeerde inschatting door minitser Van Overtveldt." Zo luidt het bij kamerleden Meryame Kitir en Karin Temmerman, naar aanleiding van het rapport van het Monitoringcomité.

Energie

Bijsturing onrechtvaardige taks is te beperkt

Vlaams parlementslid Rob Beenders is blij met de eerste aanpassing aan de Turteltaks, maar wijst erop dat er nog altijd 2,7 miljoen gezinnen in Vlaanderen zijn die deze onrechtvaardige heffing moeten blijven betalen. "Voor iedereen die elektrisch verwarmt is dit heel goed nieuws, maar het blijft een bijsturing voor een vrij beperkte groep gezinnen. De Turteltaks blijft de meest onrechtvaardige manier om de investeringen in groene energie, die heel erg nodig zijn, te betalen."


Wat als multinationals hun belastingen eerlijk zouden betalen? Deel dit filmpje en strijd mee voor eerlijke belastingen. #‎hetmoeteerlijker‬

sluiten