Opinie

donderdag - 26 maart 2015
#ikwilwerk - De dingen zeggen zoals ze zijn

Volgens de Vlaamse minister-president is het belangrijk dat we de dingen zeggen zoals ze zijn. Wel, dat willen we graag doen. Alleen zien wij blijkbaar dingen waar Geert Bourgeois liever naast kijkt. Of die in ieder geval nog te weinig gezegd worden. Bijvoorbeeld dat Vlaanderen wel degelijk kampt met een diepliggend probleem van discriminatie op de arbeidsmarkt. Keer op keer blijkt immers dat oudere werknemers, vrouwen en – jawel, werkzoekenden met een migratieachtergrond - meer moeite hebben dan anderen om aan de bak te komen. Zelfs met gelijke kwalificaties en gelijke inzet. Uw verhalen daarover zijn welkom. Lees verder

Bruno Tobback Voorzitter sp.a


België

INDEXSPRONG IS ONRECHTVAARDIG EN ONNODIG‏

dinsdag 17 maart 2015

Vandaag begint in de commissie Sociale Zaken de bespreking van de wet die de indexsprong doorvoert. “De indexsprong kost mensen al snel zo’n 400 euro per jaar. En nu blijkt uit de wet dat tegelijk heel wat andere kosten wel mogen stijgen: huur, postzegels, tickets van trein, tram en bus, inschrijvingsgeld hoger onderwijs, verzekeringen, …Wij zullen ons met alle mogelijke parlementaire middelen verzetten tegen de indexsprong”, aldus Meryame Kitir.


Opinie

OPINIE: VOOR BART DE WEVER IS EN BLIJFT HET DE SCHULD VAN DE ANDEREN

dinsdag 24 maart 2015

Je moet het hem nageven, hij speelt het briljant. In Terzake mocht de burgemeester van Antwerpen nog maar eens alle registers opentrekken over de problematiek van radicalisering. Hij opende met een meesterzet: racisme is niet de oorzaak van radicalisering maar het gevolg van de manier waarop bepaalde bevolkingsgroepen zich misdragen.Opinie

dinsdag - 24 maart 2015
Wie nu plooit voor de tabakslobby draagt een moordende verantwoordelijkheid

In de Kamercommissie Volksgezondheid werd vanmorgen het wetsvoorstel voor de invoering van een neutraal sigarettenpakje weggestemd. Dat voorstel kreeg niet alleen de steun van organisaties als Kom op tegen Kanker en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (ViGeZ), maar ook van sp.a, PS en Ecolo. Niet de volksgezondheid maar de belangen van de tabakslobby primeren voor Open VLD, CD&V en N-VA. Toont Maggie De Block zich een waardig minister van volksgezondheid en roept ze haar coalitiegenoten tot de orde? Of is de jaarwinst van sigarettenproducenten belangrijker dan mensenlevens? Lees verder

Karin Jiroflée Federaal ParlementslidBelgië

MET TAX SHIFT, ZONDER INDEXSPRONG

dinsdag 10 maart 2015

Op woensdag 11 maart voerden we aan tal van treinstations actie voor een rechtvaardige tax shift als alternatief voor de ongelijk verdeelde inspanningen die de regeringen opleggen.


Welvaart

"Indexsprong is een schande!"

De federale regering heeft deze voormiddag het voorontwerp van de indexsprong goedgekeurd. Die zal vanaf 1 maart beginnen lopen. “De indexsprong is een schande. Het is immers een shift naar onrechtvaardigheid. Het is een vorm van vooruitgang van enkelen, die betaald wordt door velen: door werknemers, gepensioneerden en gezinnen”, zegt Bruno Tobback.

Vlaanderen

“Investeren in mensen om samen het alternatief uit te bouwen”

Wij willen wél rekening houden met al die honderdduizenden mensen van wie nu een inspanning wordt gevraagd zonder hoop op een betere toekomst. Wij willen wél naar hen luisteren. Dat is de inzet van de Dag van de Lokale Betrokkenheid. “Vandaag willen al onze mandatarissen, sympathisanten, leden en geëngageerde mensen alvast instrumenten geven om te luisteren, om in dialoog te gaan, om een verhaal van rechtvaardige inspanningen uit te dragen”, zegt sp.a-voorzitter Bruno Tobback. “We investeren in onze mensen, in buurten en gemeenten, om samen het alternatief uit te bouwen.”

Vlaanderen

Rusthuizen tot 20% duurder

De prijs van een rusthuisverblijf zal de komende jaren onvermijdelijk flink omhooggaan. Dat zegt Zorgnet Vlaanderen, de grootste koepelvereniging van de rusthuizen, in verschillende kranten maandag. Zo dreigt een verblijf in het rusthuis tot twintig procent duurder te worden. Vlaams parlementslid Jan Bertels sluit zich aan bij de “alarmkreet” van Zorgnet en vraagt minister van Welzijn Jo Vandeurzen duidelijkheid te scheppen over de besparingen die de sector nog te wachten staan. “Rusthuisprijzen met 20% verhogen en de factuur doorschuiven naar ouderen? Dit kan niet voor ons!”, aldus Jan Bertels.

Welvaart

Een shift naar rechtvaardigheid

Meer dan 80% van de Vlamingen heeft zich uitgesproken voor een meer eerlijke verdeling van de inspanningen. Zij zijn het beu dat de inspanningen steeds bij dezelfde groep terecht komen, terwijl een kleine groep alsmaar rijker wordt. Nu meer dan ooit hebben we nood aan een shift naar rechtvaardigheid. “Daarom moet 2015 hét jaar van de tax shift worden”, zeggen sp.a-voorzitter Bruno Tobback, sp.a-fractieleider in de Kamer Karin Temmerman en kamerlid Peter Van Velthoven. Op een persconferentie deden de drie de tax shift van sp.a – gebaseerd op vier pijlers - uit de doeken. “Een shift naar meer jobs, hogere nettolonen en minder vervuiling. Een shift die het verschil maakt.”