Opinie

woensdag - 10 februari 2016
'Turtelboom neemt enkel beslissingen om de energiefactuur te verhogen'

Geachte minister Turtelboom, Op 1 maart zal de veelbesproken Turteltaks zichtbaar worden op de factuur van elk Vlaams gezin en dus meteen effect hebben op hun koopkracht. De Turteltaks blijft een onrechtvaardige belasting die extra zwaar doorweegt voor singles, inwoners van appartementen en gezinnen die vandaag hun energiefactuur al niet meer kunnen betalen. En dat zijn er intussen meer dan 75.000. Eén op zeven huishoudens heeft vandaag af te rekenen met energiearmoede. Dat betekent dat zij moeite hebben om hun woning behoorlijk te verwarmen. Beeld u dat eens in, anno 2016. Lees verder

Rob Beenders Vlaams parlementslid
Cultuur en media

STILLEVEN MET EMMER EN DWEIL
Opinie

woensdag - 10 februari 2016
Geweld in Midden-Oosten stelt Vlaamse wapenwet in vraag

In september vorig jaar zette minister-president Bourgeois zijn handtekening onder de levering van twee militair toegeruste graafmachines naar Syrië. Ach, het waren maar graafmachines, haalde de minister-president zijn schouders op. Tja. Waarom staan die tuigen dan op de militaire lijst? En is er echt zo veel verbeelding nodig om in te schatten wat een leger in een door burgeroorlog verscheurd land verkeerd kan doen met graafmachines? Lees verder

Tine Soens Vlaams Parlementslid sp.a
Samenleving

NU DRINGEND NOOD AAN OPLOSSINGEN VLUCHTELINGENCRISIS

maandag 01 februari 2016

Al meer dan een jaar is er chaos in en buiten de grenzen van EU met de vluchtelingencrisis. Mensen verdrinken op weg naar Europa. Gezinnen en kinderen vallen ten prooi aan mensenhandelaars. sp.a wil dat oorlogsvluchtelingen op een georganiseerde manier menswaardig opgevangen worden en veilig ter bestemming gebracht worden.


Onderwijs

Sloop de muren tussen crèche, klas en sportclub

sp.a tekent fundamenteel nieuw model uit voor de organisatie van opvang, onderwijs en vrije tijd van jonge kinderen.

Welzijn

Meer greep krijgen op ons tijdsgebruik

“Als je aan een Vlaming vraagt van wat hij graag wat meer zou hebben, is de kans heel groot dat hij ‘tijd’ zal zeggen. Heel wat mensen hebben vandaag het gevoel dat ze er te weinig van hebben, en dat ze hun werk, de zorg voor hun gezin en hun vrije tijd niet meer gecombineerd krijgen. De komende maanden gaan we met zoveel mogelijk mensen praten om van hen te horen waar de pijnpunten liggen én samen te bespreken hoe we onze samenleving zo kunnen organiseren dat we terug greep krijgen op onze tijd”, zegt ondervoorzitster van sp.a Stephanie Van Houtven.

Jeugd

Voorstel sp.a: elk kind zorggarantie en recht op jeugdhulp

Met ‘Jij maakt Morgen’ gingen we de voorbije maanden lokaal luisteren wat er leeft bij de mensen. “We zijn ondergronds gegaan” zegt Freya Van den Bossche, die het luik jongerenwelzijn mee opzette. “Als het partijcongres zaterdag groen licht geeft, willen wij een voorstel uitwerken om elk kind in Vlaanderen een zorggarantie en het recht op jeugdhulp te geven.”

Partij

"Wij socialisten gaan uit van een positief mensbeeld en van hoop"

Voorzitter John Crombez heeft met een pleidooi voor meer zekerheid ons congres 'Jij maakt Morgen' afgesloten. In een bomvolle Vooruit gooide Crombez concrete oplossingen voor onze veiligheid op tafel: een actieplan gestoeld op vier pijlers samen met de vereiste middelen om op straat, op pleintjes en in onze wijken radicalisering tegen te gaan. “Nu is het tijd voor daden. Een hechte samenleving vorm je alleen door te investeren. En dat geld is er met de miljarden van KBC”, zei Crombez in zijn speech.


Wat als multinationals hun belastingen eerlijk zouden betalen? Deel dit filmpje en strijd mee voor eerlijke belastingen. #‎hetmoeteerlijker‬

sluiten