Opinie

vrijdag - 26 augustus 2016
Robin Hood, maar dan omgekeerd

Nog geen tien jaar geleden lagen de armoedecijfers bij de gepensioneerden een pak hoger dan bij de rest van de bevolking. Eén op vier ouderen liep het risico om in armoede verzeild te raken. Vandaag is hun risico op armoede teruggebracht tot het Belgische gemiddelde, rond de 15 procent. De daling is te verklaren door drie belangrijke factoren. Er was de toenemende participatie van vrouwen aan de arbeidsmarkt. Doordat zij meer werken, bouwen ze betere pensioenen op. Deeltijds werkenden kregen in 2006 toegang tot het minimumpensioen. En er kwam een inkomensgarantie voor ouderen, een systeem dat ertoe leidde dat wie onvoldoende middelen heeft na zijn pensioen toch ondersteund wordt om niet in armoede te leven. Lees verder

Meryame Kitir en Karin Temmerman Federaal parlementslid en sp.a fractieleider federaal parlement


Opinie

vrijdag - 26 augustus 2016
'De banken in ons land gedragen zich alsof de crisis van 2008 maar een verre herinnering is'

'De manier waarop grootbanken in ons land zich opnieuw gedragen alsof 2008 nooit heeft plaatsgevonden is niet alleen hallucinant, maar bovenal wraakroepend', schrijft John Crombez. Lees verder

John Crombez Voorzitter sp.a


Opinie

vrijdag - 08 juli 2016
Beste Sven Gatz, waarom deed je niets anders dan de agenda van N-VA uitvoeren?

Het moet pijn doen om niets meer te zijn dan de koude executeur van een beleid waar je niet achterstaat', schrijft Vlaams parlementslid Yamila Idrissi (SP.A) in een brief aan cultuurminister Sven Gatz (Open VLD). 'Ook jij bent niet bestand tegen een Vlaamse regering die cultuur al te graag naar de achterste bank schuift. Lees verder

Yamila Idrissi Vlaams Parlementslid

Opinie

dinsdag - 12 juli 2016
Apostel bezuinigingsbeleid heeft het licht gezien

Ik steun de oproep van minister van financiën Van Overtveldt om lidstaten te laten afwijken van het bezuinigingsbeleid en méér overheidsinvesteringen toe te laten. “Ik ben alleen verbaasd dat een van de apostelen van dat austeriteitsbeleid nu plots het licht heeft gezien. Van Overtveldt pleit voor een trendbreuk. Inderdaad, het zou een echte trendbreuk zijn met het beleid dat hij altijd verdedigd heeft. Lees verder

Kathleen Van Brempt Europees ParlementslidWelzijn

Investeringen in ouderenzorg dringend nodig

Uit een getuigenis van een verpleegkundige blijkt nog maar eens hoe erg de wanpraktijken in de Vlaamse rusthuizen zijn. Voor Jan Bertels is dat geen verrassing; wel een reden om nogmaals te pleiten voor investeringen in de ouderenzorg en voor een maximumfactuur, zodat het inkomen van een bejaarde volstaat om het rusthuis te betalen.

Gezondheid

“Blokken voor tweede zit? Moet kunnen zonder pillen” vindt Maya Detiège

Uit onderzoek van de Universiteit van Antwerpen bij studenten geneeskunde blijkt dat 1 op de 9 studenten wel eens pillen slikt om beter te kunnen studeren. “Geen goed idee”, vindt sp.a-Kamerlid Maya Detiège die in het parlement met een reeks aanbevelingen waarschuwt voor verkeerd gebruik, verslavingen en akelige nevenverschijnselen als psychoses en cardiovasculaire problemen.

Onderwijs

‘Stop besparingen in onderwijs en voer maximumfactuur in’

9 op de 10 leraren in het basisonderwijs zijn gedwongen om uit eigen zak schoolmateriaal te kopen. Dat lezen we vandaag in de kranten. Voor Caroline Gennez en Steve Vandenberghe is dit het zoveelste bewijs dat de besparingen van de Vlaamse regering het onderwijs onbetaalbaar maken voor veel kinderen, hun ouders en nu zelfs hun leraars.


Wat als multinationals hun belastingen eerlijk zouden betalen? Deel dit filmpje en strijd mee voor eerlijke belastingen. #‎hetmoeteerlijker‬

sluiten