Nieuwjaarstoespraak Bruno Tobback

“Vrijheid, gelijkheid en verbondenheid zijn énige antwoord op onrechtvaardigheid en terreur”, zei Bruno Tobback tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in Leuven.

Opinie

maandag - 26 januari 2015
'Superdivers onderwijs stopt geen moordraids, maar we moeten wel dringend af van de dichtgeknepen billenmentaliteit'
Vandaag bespreken we in de Commissie voor bestrijding van gewelddadig extremisme in het Vlaams Parlement het thema onderwijs. Onderwijs is één van die domeinen die cruciaal is om de oorzaken van gewelddadige radicalisering aan te pakken. Investeren in onderwijs is niet soft of hard, maar de evidentie zelve. Lees verder
Caroline Gennez
Vlaams parlementslid

Opinie

maandag - 26 januari 2015
'De democratie is van het volk'
We kunnen lang praten over wat het beste recept is tegen de crisis. We kunnen ook lang praten over wie nu de schuld heeft aan de problemen in de eurozone. We kunnen nog langer praten over de zin en onzin van quantitive easing (QE), haircuts en andere schuldherschikkingen. Lees verder
John Crombez
Vlaams Parlementslid
Werk Wachtuitkering koppelen aan diploma is een hardvochtige maatregel

De federale regering heeft beslist om jonge schoolverlaters die geen diploma hoger secundair onderwijs hebben behaald voortaan geen wachtuitkering meer te geven. sp.a-kamerlid Meryame Kitir vindt dat een heel hardvochtige, kille maatregel. "De federale regering moet die beslissing herzien", aldus Kitir.

lees meer
Vlaanderen “Investeren in mensen om samen het alternatief uit te bouwen”

Wij willen wél rekening houden met al die honderdduizenden mensen van wie nu een inspanning wordt gevraagd zonder hoop op een betere toekomst. Wij willen wél naar hen luisteren. Dat is de inzet van de Dag van de Lokale Betrokkenheid. “Vandaag willen al onze mandatarissen, sympathisanten, leden en geëngageerde mensen alvast instrumenten geven om te luisteren, om in dialoog te gaan, om een verhaal van rechtvaardige inspanningen uit te dragen”, zegt sp.a-voorzitter Bruno Tobback. “We investeren in onze mensen, in buurten en gemeenten, om samen het alternatief uit te bouwen.”

lees meer
Vlaanderen Rusthuizen tot 20% duurder

De prijs van een rusthuisverblijf zal de komende jaren onvermijdelijk flink omhooggaan. Dat zegt Zorgnet Vlaanderen, de grootste koepelvereniging van de rusthuizen, in verschillende kranten maandag. Zo dreigt een verblijf in het rusthuis tot twintig procent duurder te worden. Vlaams parlementslid Jan Bertels sluit zich aan bij de “alarmkreet” van Zorgnet en vraagt minister van Welzijn Jo Vandeurzen duidelijkheid te scheppen over de besparingen die de sector nog te wachten staan. “Rusthuisprijzen met 20% verhogen en de factuur doorschuiven naar ouderen? Dit kan niet voor ons!”, aldus Jan Bertels.

lees meer
België “Laten we discussie over taks shift voeren in commissie Financiën”

sp.a is tevreden dat CD&V aan de kar blijft trekken van een taks shift, met daarin ook een vermogenswinstbelasting. Voorzitter Bruno Tobback doet een oproep om de discussie in alle openheid te voeren in de commissie Financiën in plaats van een zoveelste afleidingsmanoeuvre in de vorm van een interne werkgroep.

lees meer

sluiten