Jeugd

ZET JONGEREN, OUDERS EN HULPVERLENERS CENTRAAL IN JEUGDZORG

vrijdag 13 november 2015

“De manier waarop de overheid omgaat met de organisatie en financiering van de bijzondere jeugdzorg in Vlaanderen getuigt van een verregaand wantrouwen in hulpverleners, jongeren zelf en hun ouders.” Dat concluderen sp.a-voorzitter John Crombez en volksvertegenwoordiger Freya Van den Bossche na 11 gespreksavonden en de studiedag ‘Jong zijn’ die sp.a vandaag organiseerde in het Vlaams parlement.


Opinie

donderdag - 19 november 2015
Inwoners Molenbeek hebben ook recht op veiligheid

Wij inwoners van Molenbeek hebben het nieuws van de afgelopen dagen met groeiende afschuw gevolgd. Eerst werden we opgeschrikt door de weerzinwekkende aanslagen die de Parijse vrijdagavond aan flarden scheurde. Daarna bleek ook nog eens dat enkele terroristen banden hadden met Molenbeek en er woonden. Zowel de aanslagen, als het feit dat er banden zijn met Molenbeek maakt ons woest, treurig en erg verontrust. Lees verder

Jef Van Damme Brussels parlementslid


Energie

Energiefactuur wordt tweede belastingbrief

“De energiefactuur van de Vlamingen is stilaan een tweede belastingbrief geworden”, zegt Rob Beenders. “Op één jaar tijd hebben de Vlaamse en federale regering namelijk vier keer beslist om de eigen rekeningen door te schuiven naar gezinnen en alleenstaanden. Die hebben geen andere keuze dan ze te betalen.”

Mobiliteit

Zoveelste belofte gebroken: weer hogere prijzen voor De Lijn

“Na 2015 geen prijsstijgingen meer bij De Lijn, beloofde Ben Weyts. En kijk nu! Wie vanaf 1 februari 2016 een abonnement of een dagpas van De Lijn koopt, zal nog meer moeten betalen. In 2015 gingen de tarieven van De Lijn al fors omhoog. “Minister van Mobiliteit Ben Weyts breekt zijn belofte”, zegt Joris Vandenbroucke, sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement. “Die had verzekerd dat er geen prijsstijgingen meer zouden volgen. En kijk nu.”

Gezondheid

Betaal psychotherapie terug

“Nu duidelijk is dat steeds meer mensen naar slaap- en kalmeringsmiddelen grijpen, wordt het tijd dat psychotherapie toegankelijker en meer betaalbaar wordt”, zegt Karin Jiroflée. “Doordat de terugbetaling van psychotherapie, zoals slaaptherapie, niet op de agenda staat, veroordeelt de minister mensen tot een leven aan de pillen.”

Partij

sp.a steunt de rode neuzen dag

Als jongeren in nood in cellen moeten overnachten bij gebrek aan aangepaste opvangplaatsen is er duidelijk iets mis. Maar liefst een kwart van de jongeren die nood hebben aan acute crisishulp, krijgen deze niet. Vlaanderen laat hen gewoon in de steek. Perspectief op beter is er niet onmiddellijk: deze Vlaamse regering bespaart nog eens extra in de zorgsector, waardoor nog meer jongeren in de kou staan.