“GEZINNEN KRIJGEN DE REKENING OMDAT MEN GROTE VERMOGENS WIL SPAREN”

"De basis van de nieuwe regering is onrechtvaardigheid en oneerlijkheid. Ze eist inspanningen van gewone werknemers en gezinnen maar niet van de grote vermogens, de multinationals en de aandeelhouders", zegt Karin Temmerman.

Opinie

Is duurder hoger onderwijs echt onvermijdelijk?
Dat de Vlaamse regering in haar bezuinigingswoede ook het onderwijs niet spaart, gaat niet onopgemerkt voorbij. Als schepen van studentenzaken kom ik dagelijks in contact met de verontwaardiging die het verhoogde inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs teweeg brengt. Ik merk veel boosheid, maar ook opvallend veel gelatenheid: “Het kan waarschijnlijk niet anders, zeker?” Vreemd, want wat de huidige Vlaamse regering een onvermijdelijke inspanning noemt, is eigenlijk niet meer dan een loutere beleidskeuze. Lees verder
Bieke Verlinden
sp.a-schepen in Leuven

Opinie

Europese top toont te weinig ambitie inzake klimaat en energiebeleid voor de volgende generatie
Onze volgende generatie krijgt helaas geen garantie op een duurzaam klimaat en energiebeleid in Europa. Ondanks de euforie die de regeringsleiders toonden afgelopen nacht vindt sp.a, net zoals de Bond Beter Leefmilieu, dat ambitie ontbreekt in het gemaakte akkoord. Europa wil enkel het absolute minimum doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Het is daarnaast jammer vast te stellen dat België via bijkomende achterpoortjes en omwegen haar doelstellingen voor de reductie van vervuiling in transport, gebouwen en landbouw kan omzeilen. Lees verder
Rob Beenders
Vlaams parlementslid
Energie Schrappen energiescans verhoogt energiearmoede

Vlaanderen schrapt het project van de energiesnoeiers. Daardoor dreigen ruim 150 mensen hun job te verliezen én worden alle inspanningen voor energiebesparingen bij kwetsbare gezinnen teniet gedaan. “Zo gaat men van een win-win naar een verlies-verlies project”, zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders.

lees meer
Samenleving Studenten en senioren onder één dak! #dagvandeouderen

Samenwerken loont, ook op de internationale dag van de ouderen. In een samenleving waarin het individu steeds meer een hoofdrol lijkt op te eisen, tonen we elke dag opnieuw dat het anders kan. Het is immers veel verstandiger en goedkoper om samen oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we allemaal voor staan, vroeg of laat. De stad Gent brengt senioren en jongeren samen, samen onder één dak: een win-win voor beiden.

lees meer
Cultuur en media Nog meer besparen door RSZ-korting kunstenaars te schrappen?

Vandaag werd bekend dat door de zesde fase van de staatshervorming een pakket "doelgroepenbeleid" overgeheveld wordt van de federale overheid naar Vlaanderen. De Vlaamse regering zal nog focussen op mensen met een arbeidshandicap, op oudere werknemers en op jongeren. De doelgroepkorting voor kunstenaars is er niet meer bij. sp.a is niet te spreken over de afschaffing en zal hierover de bevoegde minister ondervragen in het parlement.

lees meer
Milieu Klimaat: EU-lidstaten moeten ambitieuzer zijn

In de plenaire vergadering van het Europees parlement vorige week riep Kathleen Van Brempt de Europese regeringsleiders op om ambitieuzere en afdwingbare doelstellingen te ondersteunen in de strijd tegen de klimaatverandering. "Europa kan het zich niet permitteren zijn leidinggevende rol in het klimaatdebat te verliezen. 40 procent reductie van broeikasgassen, 40 procent energie-efficiëntie en 30 procent hernieuwbare energie tegen 2030 zijn minimale doelstellingen", aldus Kathleen Van Brempt.

lees meer