Opinie

zaterdag - 23 mei 2015
'De politieke benoemingen zijn terug van weggeweest (met dank aan N-VA)'

'Jobpunt Vlaanderen staat het politiek benoemen van de ouwe getrouwen van de minister blijkbaar in de weg', zegt Kurt De Loor over het beleid van Liesbeth Homans. Lees verder

Kurt De Loor Vlaams parlementslid

Opinie

zondag - 24 mei 2015
'Klimaatbeleid: Vlaanderen laat steden en gemeenten in de kou staan'

Het zijn wereldwijd vooral steden en gemeenten die, in de aanloop naar de grote klimaatconferentie die in het najaar in Parijs wordt gehouden, maatregelen treffen om klimaatverandering aan te pakken. Dat is ook in Europa en meer bepaald in Vlaanderen het geval. Maar waar Europa beseft dat het de steden en gemeenten ondersteuning moet bieden, laat Vlaanderen hen in de kou staan. Lees verder

Kathleen Van Brempt Europees ParlementslidOpinie

zaterdag - 02 mei 2015
"Wij willen de toekomst veiligstellen voor iedereen, niet alleen voor de happy few"

In het jaar dat het socialisme haar 130-jarig bestaan viert staat deze 1 mei - net als toen - in het teken van het bestrijden van onrecht. In die zin heeft Jos Van Eynde, ex-voorzitter van de nog unitaire Belgische Socialistische Partij, het nog altijd bij het rechte eind: 'Socialisme, dat is altijd herbeginnen.' Lees verder

Bruno Tobback Voorzitter sp.a

Opinie

maandag - 18 mei 2015
Waarom kinderarbeid hier verbieden, als kinderen elders onze spullen maken?

'Laten we elke sector die zich schuldig maakt aan kinderarbeid aanzetten om zelf te reageren', schrijven John Crombez en Tine Soens van sp.a. 'Op die manier kunnen de bedragen die oneerbaar verdiend werden teruggestort worden in een fonds dat toekomt aan de kinderen van wiens arbeid geprofiteerd werd.' Lees verder

John Crombez en Tine Soens Vlaams Parlementslid en Vlaams Parlementslid sp.a