#crescendo

Tijdens ons Crescendo-congres op 7 februari discussiëren we over inhoudelijke lijnen en standpunten, werken we rond onze organisatie en stemmen we over onze missie. Schrijf in, en werk mee aan ons alternatief voor de volgende maanden en jaren.

Opinie

dinsdag - 27 januari 2015
De overwinning van Syriza is géén accident de parcours in Europa
Tsipras heeft de stukken op het pan-Europese schaakbord alvast op een uitdagende manier verschoven. In die mate zelfs dat de tegenspelers meteen bereid zijn om wat offers te brengen, voorlopig nog kleine offers: morrelen aan de modaliteiten van de Griekse schuldverschikkingen moet mogelijk zijn, klonk het al meteen bij de besparingshardliners. Lees verder
Kathleen Van Brempt
Europees Parlementslid

Opinie

dinsdag - 27 januari 2015
Het Griekse volk eist haar waardigheid terug. Dat volk heeft mijn steun
Zondag werd vanuit Griekenland door de bevolking een duidelijk signaal de eurozone ingestuurd: "Je kan ons 25% koopkracht afnemen, onze pensioenen verlagen en de jongeren werkloos maken. Maar onze democratie is van ons, onze waardigheid neem je niet af en ja, wij durven wel nog denken aan een toekomst zonder dictaten uit Frankfurt, Brussel of Berlijn." Lees verder
John Crombez
Vlaams Parlementslid

Opinie

maandag - 26 januari 2015
'Superdivers onderwijs stopt geen moordraids, maar we moeten wel dringend af van de dichtgeknepen billenmentaliteit'
Vandaag bespreken we in de Commissie voor bestrijding van gewelddadig extremisme in het Vlaams Parlement het thema onderwijs. Onderwijs is één van die domeinen die cruciaal is om de oorzaken van gewelddadige radicalisering aan te pakken. Investeren in onderwijs is niet soft of hard, maar de evidentie zelve. Lees verder
Caroline Gennez
Vlaams parlementslid
Werk Wachtuitkering koppelen aan diploma is een hardvochtige maatregel

De federale regering heeft beslist om jonge schoolverlaters die geen diploma hoger secundair onderwijs hebben behaald voortaan geen wachtuitkering meer te geven. sp.a-kamerlid Meryame Kitir vindt dat een heel hardvochtige, kille maatregel. "De federale regering moet die beslissing herzien", aldus Kitir.

lees meer
Vlaanderen “Investeren in mensen om samen het alternatief uit te bouwen”

Wij willen wél rekening houden met al die honderdduizenden mensen van wie nu een inspanning wordt gevraagd zonder hoop op een betere toekomst. Wij willen wél naar hen luisteren. Dat is de inzet van de Dag van de Lokale Betrokkenheid. “Vandaag willen al onze mandatarissen, sympathisanten, leden en geëngageerde mensen alvast instrumenten geven om te luisteren, om in dialoog te gaan, om een verhaal van rechtvaardige inspanningen uit te dragen”, zegt sp.a-voorzitter Bruno Tobback. “We investeren in onze mensen, in buurten en gemeenten, om samen het alternatief uit te bouwen.”

lees meer
Vlaanderen Rusthuizen tot 20% duurder

De prijs van een rusthuisverblijf zal de komende jaren onvermijdelijk flink omhooggaan. Dat zegt Zorgnet Vlaanderen, de grootste koepelvereniging van de rusthuizen, in verschillende kranten maandag. Zo dreigt een verblijf in het rusthuis tot twintig procent duurder te worden. Vlaams parlementslid Jan Bertels sluit zich aan bij de “alarmkreet” van Zorgnet en vraagt minister van Welzijn Jo Vandeurzen duidelijkheid te scheppen over de besparingen die de sector nog te wachten staan. “Rusthuisprijzen met 20% verhogen en de factuur doorschuiven naar ouderen? Dit kan niet voor ons!”, aldus Jan Bertels.

lees meer
België “Laten we discussie over taks shift voeren in commissie Financiën”

sp.a is tevreden dat CD&V aan de kar blijft trekken van een taks shift, met daarin ook een vermogenswinstbelasting. Voorzitter Bruno Tobback doet een oproep om de discussie in alle openheid te voeren in de commissie Financiën in plaats van een zoveelste afleidingsmanoeuvre in de vorm van een interne werkgroep.

lees meer

sluiten