Betaal psychotherapie terug

maandag 26 oktober 2015

“Nu duidelijk is dat steeds meer mensen naar slaap- en kalmeringsmiddelen grijpen, wordt het tijd dat psychotherapie toegankelijker en meer betaalbaar wordt”, zegt Karin Jiroflée. “Doordat de terugbetaling van psychotherapie, zoals slaaptherapie, niet op de agenda staat, veroordeelt de minister mensen tot een leven aan de pillen.”

Belgen grijpen steeds meer naar slaap- en kalmeringspillen, zo bericht De Standaard deze week. “Huisartsen beseffen dit ook, en willen wel een andere oplossing, maar die is voor de meeste patiënten gewoonweg te duur”, zegt Karin Jiroflée. “De factuur zo’n andere oplossing, slaaptherapie loopt al snel in de honderden euro’s. Als je dat weet, hoeft het niet te verbazen dat een patiënt liever snel naar een pilletje grijpt.”

Slaaptherapie - medisch bekend als cognitieve gedragstherapie voor insomnia (CGTi) - is een therapie die gebeurt zonder medicatie. Ze bestaat uit zeven keer twee uur les en kost ongeveer 300 euro. "Dat zijn hoge drempels. Een terugbetaling zou veel meer mensen over de streep kunnen trekken om dit alternatief voor slaappillen te overwegen."

Volgens Jiroflée heeft minister De Block wel al herhaaldelijk aangekondigd dat ze psychotherapie beter zou terugbetalen. “Maar in de praktijk hebben we daar nog niets van gezien. In tegendeel, de minister schroeft de duimschroeven van de gezondheidszorg steeds steviger aan. De ene besparing volgt de andere op. In plaats van de vrijgemaakte middelen aan te wenden om de gezondheidszorg te versterken, dienen ze enkel om het gat in de begroting op te vullen.”

Volgens minister van Volksgezondheid De Block is terugbetaling niet aan de orde, omdat het beroep van psychotherapeut 'nog niet is gedefinieerd. “Daar is een heel simpele oplossing voor”, gaat Jirofllée verder. “De minister moet enkel de wet die het wettelijk kader van de beroepstitels regelt - van haar voorgangster Laurette Onkelinx (PS) - uitvoeren.”

“Als minister De Block zegt dat haar ‘zakken zijn dichtgenaaid’, dan lijkt die boodschap vooral gericht aan de patiënten. Door de gezondheidszorg alle zuurstof te ontnemen, maakt ze het onmogelijk om noden zoals psychologische hulp, beschikbaar te maken voor iedereen. Dat de alternatieven voor slaappillen vandaag ontoegankelijk zijn, zou een minister van Volksgezondheid moeten wakker houden. Het wordt immers steeds duidelijker dat al die pillen de volksgezondheid schaden.”

Nieuws

Gezin

Hervorming kinderbijslag moet opnieuw naar tekentafel

sp.a ziet in het advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin over de kinderbijslag een nieuw bewijs dat de hervorming opnieuw naar de tekentafel moet. Fractieleider Joris Vandenbroucke heeft één boodschap voor de Vlaamse regering en minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V): "Herpak u, neem deze adviezen ter harte en stuur uw hervorming grondig bij".

Brussel

Raming van begroting raakt kant noch wal

"De zoveelste verkeerde inschatting door minitser Van Overtveldt." Zo luidt het bij kamerleden Meryame Kitir en Karin Temmerman, naar aanleiding van het rapport van het Monitoringcomité.

Energie

Bijsturing onrechtvaardige taks is te beperkt

Vlaams parlementslid Rob Beenders is blij met de eerste aanpassing aan de Turteltaks, maar wijst erop dat er nog altijd 2,7 miljoen gezinnen in Vlaanderen zijn die deze onrechtvaardige heffing moeten blijven betalen. "Voor iedereen die elektrisch verwarmt is dit heel goed nieuws, maar het blijft een bijsturing voor een vrij beperkte groep gezinnen. De Turteltaks blijft de meest onrechtvaardige manier om de investeringen in groene energie, die heel erg nodig zijn, te betalen."