Geef elke jongere in jeugdzorg eigen begeleider

donderdag 10 maart 2016

Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche vindt het goed dat minister van Welzijn Jo Vandeurzen eindelijk een plan voorstelt om de immense problemen in de jeugdzorg aan te pakken, maar stelt helaas ook vast dat de minister de lat niet hoog genoeg legt. “Het is niet alleen te laat, het is vooral veel te weinig”, zegt Van den Bossche.

“Te veel jongeren die hulp nodig hebben, krijgen die niet en zullen die ook met dit nieuwe plan niet krijgen. We mogen hen niet in de steek laten.” Sp.a vindt dat het recht op jeugdzorg in een decreet verankerd moet worden en dat elke jongere in de jeugdhulp een persoonlijke begeleider moet krijgen bij wie hij altijd terecht kan.

Om een beter zicht te krijgen op de grote problemen die zich bleven stellen in de jeugdzorg, organiseerde het Vlaams Parlement in 2015, op vraag van sp.a, een reeks hoorzittingen met jongeren en hulpverleners. Twee immense knelpunten die daar steeds opnieuw naar voren kwamen, waren de versmachtende administratie en procedures en de lange wachttijden voor jongeren die hulp nodig hebben, zelfs als de nood acuut is en de situatie schrijnend. Het is goed dat minister Vandeurzen de administratieve overlast wil aanpakken, maar helaas gaat zijn plan nauwelijks verder dan dat.

Zo stonden eind 2015 maar liefst 7.000 kinderen en jongeren die intensieve en ingrijpende hulp nodig hadden op een wachtlijst. En zo moeten kinderen die thuisbegeleiding voor autisme nodig hebben, tot vijf jaar wachten op die hulp.
Freya Van den Bossche (sp.a): “Wanneer 7.000 kinderen wachten op intensieve hulp, is de trotse aankondiging dat er 26 plaatsen gecreëerd worden bijna beledigend. Wat met al die andere jongeren? Welk perspectief krijgen zij?”
Bovendien vragen jongeren in de jeugdhulp om een trajectbegeleider, een hulpverlener die hen tijdens het volledige hulptraject bijstaat en helpt. Freya Van den Bossche (sp.a): “Nu vallen er voortdurend gaten in het hulptraject, weten voorzieningen niet van elkaar wie wat doet en of een jongere wel continu hulp krijgt. Een trajectbegeleider kan dat vermijden. De jongeren in de jeugdzorg vragen hier al jaren om. En ook de Kinderrechtencommissaris herhaalt het vandaag op de studiedag rond de stem van jongeren in de jeugdzorg: geef jongeren die trajectbegeleider. Minister Vandeurzen blijft echter potdoof voor die breed gedeelde oproep. Dat kan ik niet begrijpen.”


Nieuws

Gezin

Hervorming kinderbijslag moet opnieuw naar tekentafel

sp.a ziet in het advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin over de kinderbijslag een nieuw bewijs dat de hervorming opnieuw naar de tekentafel moet. Fractieleider Joris Vandenbroucke heeft één boodschap voor de Vlaamse regering en minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V): "Herpak u, neem deze adviezen ter harte en stuur uw hervorming grondig bij".

Brussel

Raming van begroting raakt kant noch wal

"De zoveelste verkeerde inschatting door minitser Van Overtveldt." Zo luidt het bij kamerleden Meryame Kitir en Karin Temmerman, naar aanleiding van het rapport van het Monitoringcomité.

Energie

Bijsturing onrechtvaardige taks is te beperkt

Vlaams parlementslid Rob Beenders is blij met de eerste aanpassing aan de Turteltaks, maar wijst erop dat er nog altijd 2,7 miljoen gezinnen in Vlaanderen zijn die deze onrechtvaardige heffing moeten blijven betalen. "Voor iedereen die elektrisch verwarmt is dit heel goed nieuws, maar het blijft een bijsturing voor een vrij beperkte groep gezinnen. De Turteltaks blijft de meest onrechtvaardige manier om de investeringen in groene energie, die heel erg nodig zijn, te betalen."