Geef elke jongere in jeugdzorg eigen begeleider

donderdag 10 maart 2016

Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche vindt het goed dat minister van Welzijn Jo Vandeurzen eindelijk een plan voorstelt om de immense problemen in de jeugdzorg aan te pakken, maar stelt helaas ook vast dat de minister de lat niet hoog genoeg legt. “Het is niet alleen te laat, het is vooral veel te weinig”, zegt Van den Bossche.

“Te veel jongeren die hulp nodig hebben, krijgen die niet en zullen die ook met dit nieuwe plan niet krijgen. We mogen hen niet in de steek laten.” Sp.a vindt dat het recht op jeugdzorg in een decreet verankerd moet worden en dat elke jongere in de jeugdhulp een persoonlijke begeleider moet krijgen bij wie hij altijd terecht kan.

Om een beter zicht te krijgen op de grote problemen die zich bleven stellen in de jeugdzorg, organiseerde het Vlaams Parlement in 2015, op vraag van sp.a, een reeks hoorzittingen met jongeren en hulpverleners. Twee immense knelpunten die daar steeds opnieuw naar voren kwamen, waren de versmachtende administratie en procedures en de lange wachttijden voor jongeren die hulp nodig hebben, zelfs als de nood acuut is en de situatie schrijnend. Het is goed dat minister Vandeurzen de administratieve overlast wil aanpakken, maar helaas gaat zijn plan nauwelijks verder dan dat.

Zo stonden eind 2015 maar liefst 7.000 kinderen en jongeren die intensieve en ingrijpende hulp nodig hadden op een wachtlijst. En zo moeten kinderen die thuisbegeleiding voor autisme nodig hebben, tot vijf jaar wachten op die hulp.
Freya Van den Bossche (sp.a): “Wanneer 7.000 kinderen wachten op intensieve hulp, is de trotse aankondiging dat er 26 plaatsen gecreëerd worden bijna beledigend. Wat met al die andere jongeren? Welk perspectief krijgen zij?”
Bovendien vragen jongeren in de jeugdhulp om een trajectbegeleider, een hulpverlener die hen tijdens het volledige hulptraject bijstaat en helpt. Freya Van den Bossche (sp.a): “Nu vallen er voortdurend gaten in het hulptraject, weten voorzieningen niet van elkaar wie wat doet en of een jongere wel continu hulp krijgt. Een trajectbegeleider kan dat vermijden. De jongeren in de jeugdzorg vragen hier al jaren om. En ook de Kinderrechtencommissaris herhaalt het vandaag op de studiedag rond de stem van jongeren in de jeugdzorg: geef jongeren die trajectbegeleider. Minister Vandeurzen blijft echter potdoof voor die breed gedeelde oproep. Dat kan ik niet begrijpen.”


Nieuws

Vlaanderen

Vlaamse regering is gefixeerd op cijfers en heeft geen oog voor de mensen

sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke heeft de Vlaamse regering van antwoord gediend na de Septemberverklaring van minister-president Geert Bourgeois. In zijn toespraak in het Vlaams parlement benadrukte Joris Vandenbroucke dat de onrust alleen maar is toegenomen.

Ondernemen

Winst voor spaarder, niet enkel voor grootbanken

De discussie over de investeringsagenda’s woedt volop. Het is wachten op verduidelijking van de Europese begrotingsregels, maar dat staat investeringen die onmiddellijk kunnen gebeuren, niet in de weg. Daarom lanceert voorzitter John Crombez een nieuw voorstel: laat spaarders investeren in scholenbouw en rusthuizen en laat ze mee delen in de winst.

Mobiliteit

Treinreizigers voorop met spoorplan van sp.a

Meryame Kitir en David Geerts lanceerden dinsdag een reeks maatregelen om de NMBS performanter en vooral aantrekkelijker voor reizigers te maken. “Met ons plan willen we de treinreiziger vooruit helpen en de nieuwe spoorbaas een paar frisse ideeën bieden om het spoor opnieuw aantrekkelijk te maken”, aldus Meryame Kitir en David Geerts.