congres jij maakt morgen

"Wij socialisten gaan uit van een positief mensbeeld en van hoop"

zaterdag 12 december 2015

Voorzitter John Crombez heeft met een pleidooi voor meer zekerheid ons congres 'Jij maakt Morgen' afgesloten. In een bomvolle Vooruit gooide Crombez concrete oplossingen voor onze veiligheid op tafel: een actieplan gestoeld op vier pijlers samen met de vereiste middelen om op straat, op pleintjes en in onze wijken radicalisering tegen te gaan. “Nu is het tijd voor daden. Een hechte samenleving vorm je alleen door te investeren. En dat geld is er met de miljarden van KBC”, zei Crombez in zijn speech.

Met Jij maakt Morgen heeft sp.a de afgelopen maanden bergen werk verzet. “We zijn de boer opgegaan en hebben naar honderden mensen geluisterd, binnen en buiten de partij, en gepraat over verschillende thema’s”, opende Crombez. “Vandaag zien we daar de eerste resultaten van: zo hebben we beslist dat zorg een recht moet zijn voor álle jongeren; dat inkomen een inkomen is, vanwaar dat ook komt, en dat iedereen eerlijk moet bijdragen.”

De strijd tegen terreur en het soms moeilijke samenleven in diversiteit stonden centraal in Crombez’ speech. sp.a ontwikkelde een 4-puntenplan om onze veiligheids- en inlichtingendiensten efficiënter te maken. De sleutel? Centralisatie. Van inlichtingen en van diensten. Zo pleit Crombez voor 1 superdatabank waar meldingen van radicalisering worden opgenomen net als wapens en vertrokken strijders én 1 centraal commando die alle veiligheids- en inlichtingendiensten leidt.

Om onder meer de strijd tegen radicalisering aan te gaan en een héchte gemeenschap te vormen, wil Crombez de 3 miljard euro die KBC terugbetaalt, volledig investeren in nabijheid. “Jongeren hebben nood aan hoop en perspectief. Dat betekent dat we moeten investeren in onze straten en wijken. Daar begint het. Met die 3 miljard kunnen we steden en gemeenten opnieuw de nodige ademruimte geven. Laat ons het geld van de bank van hier investeren in de mensen van hier.”

Crombez benoemde ook de problemen van een diverse samenleving, maar zette de problemen om in een boodschap van hoop. “Wij socialisten gaan uit van een positief mensbeeld en van hoop. Blijkbaar is dat geen evidentie meer. Die strijd moeten we voeren. Vlaanderen is gekleurder dan ooit en zit vol progressieve stemmen. Hén moeten we nu versterken om taboes te doorbreken. Hoe meer wij hun partner zijn, hoe sterker zij in hun schoenen staan.”

Op ons congres hebben we ook het resultaat van de rondes jongerenwelzijn en fiscaliteit voorgesteld.

Tijdens een open debat kon iedereen aanwezig aanvullingen of verbeteringen aanbrengen op de voorgestelde teksten.

De goedgekeurde teksten kan u hier terugvinden: teksten Jong zijn en Eerlijke fiscaliteit.

Deze teksten vormen de basis van ons politieke werk van de komende maanden en jaren.

Maar hier stopt het niet. De volgende weken gaan we met nieuwe thema’s aan de slag.

Blijf ons volgen op www.s-p-a.be/jijmaaktmorgen
Lees hier de volledige speech van John Crombez

Nieuws

Gezin

Hervorming kinderbijslag moet opnieuw naar tekentafel

sp.a ziet in het advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin over de kinderbijslag een nieuw bewijs dat de hervorming opnieuw naar de tekentafel moet. Fractieleider Joris Vandenbroucke heeft één boodschap voor de Vlaamse regering en minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V): "Herpak u, neem deze adviezen ter harte en stuur uw hervorming grondig bij".

Brussel

Raming van begroting raakt kant noch wal

"De zoveelste verkeerde inschatting door minitser Van Overtveldt." Zo luidt het bij kamerleden Meryame Kitir en Karin Temmerman, naar aanleiding van het rapport van het Monitoringcomité.

Energie

Bijsturing onrechtvaardige taks is te beperkt

Vlaams parlementslid Rob Beenders is blij met de eerste aanpassing aan de Turteltaks, maar wijst erop dat er nog altijd 2,7 miljoen gezinnen in Vlaanderen zijn die deze onrechtvaardige heffing moeten blijven betalen. "Voor iedereen die elektrisch verwarmt is dit heel goed nieuws, maar het blijft een bijsturing voor een vrij beperkte groep gezinnen. De Turteltaks blijft de meest onrechtvaardige manier om de investeringen in groene energie, die heel erg nodig zijn, te betalen."