Ons voorstel voor een eerlijker energiefactuur

vrijdag 04 maart 2016

Joris Vandenbroucke en Rob Beenders hebben een voorstel uitgewerkt om de energiefactuur van alleenstaanden en gezinnen eerlijker te maken. Naast de verlaging van het btw-tarief op elektriciteit naar 6%, pleiten ze voor een taksvrije basishoeveelheid energie voor elk gezin en een verhoging van de taksen op alles wat luxeverbruik is.

"Wie weinig energie verbruikt zal minder betalen, wie te veel verbruikt zal worden aangemoedigd om energie te besparen", zeggen Joris Vandenbroucke en Rob Beenders. "Nu de federale en Vlaamse regering van de energiefactuur een nieuwe belastingbrief hebben gemaakt, geldt voor ons meer dan ooit dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen."

"Ons voorstel is om de energiebelastingen te laten oplopen naarmate het verbruik stijgt. Behalve een verlaging van de btw op elektriciteit naar 6 procent, willen we een systeem invoeren waarbij een basishoeveelheid energie belastingvrij is", lichten Joris Vandenbroucke en Rob Beenders toe.

Daarna volgt een gedeelte van het gebruik dat tegen een normaal tarief wordt belast. "Het moet gaan om het normale verbruik dat nodig is om comfortabel te leven", zeggen Joris Vandenbroucke en Rob Beenders. "Daarboven komt een luxetarief dat een stuk hoger ligt, voor iedereen die veel meer energie verbruikt dan nodig."

"Een eerste verbruikschijf is vrijgesteld van deze heffingen. Hierbij houden we ook rekening met de gezinssamenstelling en met schaalvoordelen van grotere gezinnen, zodat alleenstaanden niet de dupe worden. Een alleenstaande heeft minder energie nodig dan een koppel, maar het is niet zo dat een koppel dubbel zo veel energie nodig heeft als een alleenstaande", laten Joris Vandenbroucke en Rob Beenders weten.

Voor het verbruik dat bovenop het basisverbruik komt, maar wel nodig is om comfortabel te leven, komt er een normaal belastingtarief. Voor het luxeverbruik, moet er tot slot een luxetarief komen.

"Wij vragen de Vlaamse en de federale regering om energieregulatoren VREG en CREG om een becijferd voorstel uit te werken op basis van de progressieve tarieven", besluiten Joris Vandenbroucke en Rob Beenders.


Nieuws

Welzijn

Investeringen in ouderenzorg dringend nodig

Uit een getuigenis van een verpleegkundige blijkt nog maar eens hoe erg de wanpraktijken in de Vlaamse rusthuizen zijn. Voor Jan Bertels is dat geen verrassing; wel een reden om nogmaals te pleiten voor investeringen in de ouderenzorg en voor een maximumfactuur, zodat het inkomen van een bejaarde volstaat om het rusthuis te betalen.

Gezondheid

“Blokken voor tweede zit? Moet kunnen zonder pillen” vindt Maya Detiège

Uit onderzoek van de Universiteit van Antwerpen bij studenten geneeskunde blijkt dat 1 op de 9 studenten wel eens pillen slikt om beter te kunnen studeren. “Geen goed idee”, vindt sp.a-Kamerlid Maya Detiège die in het parlement met een reeks aanbevelingen waarschuwt voor verkeerd gebruik, verslavingen en akelige nevenverschijnselen als psychoses en cardiovasculaire problemen.

Onderwijs

‘Stop besparingen in onderwijs en voer maximumfactuur in’

9 op de 10 leraren in het basisonderwijs zijn gedwongen om uit eigen zak schoolmateriaal te kopen. Dat lezen we vandaag in de kranten. Voor Caroline Gennez en Steve Vandenberghe is dit het zoveelste bewijs dat de besparingen van de Vlaamse regering het onderwijs onbetaalbaar maken voor veel kinderen, hun ouders en nu zelfs hun leraars.