Ons voorstel voor een eerlijker energiefactuur

vrijdag 04 maart 2016

Joris Vandenbroucke en Rob Beenders hebben een voorstel uitgewerkt om de energiefactuur van alleenstaanden en gezinnen eerlijker te maken. Naast de verlaging van het btw-tarief op elektriciteit naar 6%, pleiten ze voor een taksvrije basishoeveelheid energie voor elk gezin en een verhoging van de taksen op alles wat luxeverbruik is.

"Wie weinig energie verbruikt zal minder betalen, wie te veel verbruikt zal worden aangemoedigd om energie te besparen", zeggen Joris Vandenbroucke en Rob Beenders. "Nu de federale en Vlaamse regering van de energiefactuur een nieuwe belastingbrief hebben gemaakt, geldt voor ons meer dan ooit dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen."

"Ons voorstel is om de energiebelastingen te laten oplopen naarmate het verbruik stijgt. Behalve een verlaging van de btw op elektriciteit naar 6 procent, willen we een systeem invoeren waarbij een basishoeveelheid energie belastingvrij is", lichten Joris Vandenbroucke en Rob Beenders toe.

Daarna volgt een gedeelte van het gebruik dat tegen een normaal tarief wordt belast. "Het moet gaan om het normale verbruik dat nodig is om comfortabel te leven", zeggen Joris Vandenbroucke en Rob Beenders. "Daarboven komt een luxetarief dat een stuk hoger ligt, voor iedereen die veel meer energie verbruikt dan nodig."

"Een eerste verbruikschijf is vrijgesteld van deze heffingen. Hierbij houden we ook rekening met de gezinssamenstelling en met schaalvoordelen van grotere gezinnen, zodat alleenstaanden niet de dupe worden. Een alleenstaande heeft minder energie nodig dan een koppel, maar het is niet zo dat een koppel dubbel zo veel energie nodig heeft als een alleenstaande", laten Joris Vandenbroucke en Rob Beenders weten.

Voor het verbruik dat bovenop het basisverbruik komt, maar wel nodig is om comfortabel te leven, komt er een normaal belastingtarief. Voor het luxeverbruik, moet er tot slot een luxetarief komen.

"Wij vragen de Vlaamse en de federale regering om energieregulatoren VREG en CREG om een becijferd voorstel uit te werken op basis van de progressieve tarieven", besluiten Joris Vandenbroucke en Rob Beenders.


Nieuws

Gezin

Hervorming kinderbijslag moet opnieuw naar tekentafel

sp.a ziet in het advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin over de kinderbijslag een nieuw bewijs dat de hervorming opnieuw naar de tekentafel moet. Fractieleider Joris Vandenbroucke heeft één boodschap voor de Vlaamse regering en minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V): "Herpak u, neem deze adviezen ter harte en stuur uw hervorming grondig bij".

Brussel

Raming van begroting raakt kant noch wal

"De zoveelste verkeerde inschatting door minitser Van Overtveldt." Zo luidt het bij kamerleden Meryame Kitir en Karin Temmerman, naar aanleiding van het rapport van het Monitoringcomité.

Energie

Bijsturing onrechtvaardige taks is te beperkt

Vlaams parlementslid Rob Beenders is blij met de eerste aanpassing aan de Turteltaks, maar wijst erop dat er nog altijd 2,7 miljoen gezinnen in Vlaanderen zijn die deze onrechtvaardige heffing moeten blijven betalen. "Voor iedereen die elektrisch verwarmt is dit heel goed nieuws, maar het blijft een bijsturing voor een vrij beperkte groep gezinnen. De Turteltaks blijft de meest onrechtvaardige manier om de investeringen in groene energie, die heel erg nodig zijn, te betalen."