Ons voorstel voor een eerlijker energiefactuur

vrijdag 04 maart 2016

Joris Vandenbroucke en Rob Beenders hebben een voorstel uitgewerkt om de energiefactuur van alleenstaanden en gezinnen eerlijker te maken. Naast de verlaging van het btw-tarief op elektriciteit naar 6%, pleiten ze voor een taksvrije basishoeveelheid energie voor elk gezin en een verhoging van de taksen op alles wat luxeverbruik is.

"Wie weinig energie verbruikt zal minder betalen, wie te veel verbruikt zal worden aangemoedigd om energie te besparen", zeggen Joris Vandenbroucke en Rob Beenders. "Nu de federale en Vlaamse regering van de energiefactuur een nieuwe belastingbrief hebben gemaakt, geldt voor ons meer dan ooit dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen."

"Ons voorstel is om de energiebelastingen te laten oplopen naarmate het verbruik stijgt. Behalve een verlaging van de btw op elektriciteit naar 6 procent, willen we een systeem invoeren waarbij een basishoeveelheid energie belastingvrij is", lichten Joris Vandenbroucke en Rob Beenders toe.

Daarna volgt een gedeelte van het gebruik dat tegen een normaal tarief wordt belast. "Het moet gaan om het normale verbruik dat nodig is om comfortabel te leven", zeggen Joris Vandenbroucke en Rob Beenders. "Daarboven komt een luxetarief dat een stuk hoger ligt, voor iedereen die veel meer energie verbruikt dan nodig."

"Een eerste verbruikschijf is vrijgesteld van deze heffingen. Hierbij houden we ook rekening met de gezinssamenstelling en met schaalvoordelen van grotere gezinnen, zodat alleenstaanden niet de dupe worden. Een alleenstaande heeft minder energie nodig dan een koppel, maar het is niet zo dat een koppel dubbel zo veel energie nodig heeft als een alleenstaande", laten Joris Vandenbroucke en Rob Beenders weten.

Voor het verbruik dat bovenop het basisverbruik komt, maar wel nodig is om comfortabel te leven, komt er een normaal belastingtarief. Voor het luxeverbruik, moet er tot slot een luxetarief komen.

"Wij vragen de Vlaamse en de federale regering om energieregulatoren VREG en CREG om een becijferd voorstel uit te werken op basis van de progressieve tarieven", besluiten Joris Vandenbroucke en Rob Beenders.


Nieuws

Vlaanderen

Vlaamse regering is gefixeerd op cijfers en heeft geen oog voor de mensen

sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke heeft de Vlaamse regering van antwoord gediend na de Septemberverklaring van minister-president Geert Bourgeois. In zijn toespraak in het Vlaams parlement benadrukte Joris Vandenbroucke dat de onrust alleen maar is toegenomen.

Ondernemen

Winst voor spaarder, niet enkel voor grootbanken

De discussie over de investeringsagenda’s woedt volop. Het is wachten op verduidelijking van de Europese begrotingsregels, maar dat staat investeringen die onmiddellijk kunnen gebeuren, niet in de weg. Daarom lanceert voorzitter John Crombez een nieuw voorstel: laat spaarders investeren in scholenbouw en rusthuizen en laat ze mee delen in de winst.

Mobiliteit

Treinreizigers voorop met spoorplan van sp.a

Meryame Kitir en David Geerts lanceerden dinsdag een reeks maatregelen om de NMBS performanter en vooral aantrekkelijker voor reizigers te maken. “Met ons plan willen we de treinreiziger vooruit helpen en de nieuwe spoorbaas een paar frisse ideeën bieden om het spoor opnieuw aantrekkelijk te maken”, aldus Meryame Kitir en David Geerts.