Voorstel sp.a: elk kind zorggarantie en recht op jeugdhulp

vrijdag 11 december 2015

Met ‘Jij maakt Morgen’ gingen we de voorbije maanden lokaal luisteren wat er leeft bij de mensen. “We zijn ondergronds gegaan” zegt Freya Van den Bossche, die het luik jongerenwelzijn mee opzette. “Als het partijcongres zaterdag groen licht geeft, willen wij een voorstel uitwerken om elk kind in Vlaanderen een zorggarantie en het recht op jeugdhulp te geven.”

Elf lokale discussiemomenten resulteerden in 15 resoluties die morgen op ons congres ‘Jij maakt Morgen’ worden besproken. “Als die 15 resoluties groen licht krijgen, willen we ze gebruiken als grondstof voor een decreet om de jeugdzorg te hervormen. Zo willen we een zorggarantie voor elk kind, een echt statuut voor pleegouders, meer aandacht voor de context waarin een kind opgroeit - maar ook concrete voorstellen, zoals de terugbetaling van psychotherapie voor jongeren en ouders”, licht Freya Van den Bossche toe.

“De lokale gesprekken gaven een enorm waardevolle input”, gaat Freya Van den Bossche verder. “Bepaalde zaken die er op papier goed uitzien, blijken in de praktijk niet te werken.”

“Neem de schooltoelage die ook wij destijds hebben gekoppeld aan voldoende aanwezigheid op school. Lijkt een goed idee op papier, maar dan hoor je de verhalen van ouders die zich in de schulden werken om hun kinderen te verzorgen, waarna ze een brief in de bus krijgen dat ze de toelage moeten terugbetalen”, aldus Freya Van den Bossche.

“En zoals de Vlaamse ombudsman al heeft gezegd, ondanks de maatregel wordt er alleen maar meer gespijbeld. Conclusie: de maatregel werkt niet en duwt mensen in de armoede. Vandaar ons voorstel om de toelage pas terug te vorderen als er onwil is bij de ouders”, laat Freya Van den Bossche weten. “Wij vinden het ook een erg slecht idee om kindergeld te koppelen aan de inschrijving op school. Je moet wel met mensen spreken om dat door te hebben. Dan ontdek je dat mensen hun kinderen niet thuis houden uit slechte wil, maar bijvoorbeeld uit schrik dat ze gepest zullen worden omdat ze afgedragen kleren hebben. Wat bereik je als die mensen hun kindergeld zomaar afneemt? Wij vragen net meer kindergeld voor gezinnen met extra zorgnoden”, benadrukt Freya Van den Bossche.

“Als er middelen verhuizen van welzijn naar enkelbanden, dan zie je waar de prioriteiten van deze regering liggen”, zegt Freya Van den Bossche. “Tegelijk vragen wij ook een trajectbegeleider voor jongeren die langs de vele loketten van de jeugdzorg passeren. Daar heeft Vandeurzen geen oren naar.”

“De bedoeling is vooral om meer in te zetten op ambulante zorg. Als die eerstelijnshulp goed zit, dan heb je minder nood aan dure residentiële opvang”, besluit Freya Van den Bossche.​

Meer over Jong zijn. Zonder Zorgen lees je hier.


Nieuws

Welzijn

Investeringen in ouderenzorg dringend nodig

Uit een getuigenis van een verpleegkundige blijkt nog maar eens hoe erg de wanpraktijken in de Vlaamse rusthuizen zijn. Voor Jan Bertels is dat geen verrassing; wel een reden om nogmaals te pleiten voor investeringen in de ouderenzorg en voor een maximumfactuur, zodat het inkomen van een bejaarde volstaat om het rusthuis te betalen.

Gezondheid

“Blokken voor tweede zit? Moet kunnen zonder pillen” vindt Maya Detiège

Uit onderzoek van de Universiteit van Antwerpen bij studenten geneeskunde blijkt dat 1 op de 9 studenten wel eens pillen slikt om beter te kunnen studeren. “Geen goed idee”, vindt sp.a-Kamerlid Maya Detiège die in het parlement met een reeks aanbevelingen waarschuwt voor verkeerd gebruik, verslavingen en akelige nevenverschijnselen als psychoses en cardiovasculaire problemen.

Onderwijs

‘Stop besparingen in onderwijs en voer maximumfactuur in’

9 op de 10 leraren in het basisonderwijs zijn gedwongen om uit eigen zak schoolmateriaal te kopen. Dat lezen we vandaag in de kranten. Voor Caroline Gennez en Steve Vandenberghe is dit het zoveelste bewijs dat de besparingen van de Vlaamse regering het onderwijs onbetaalbaar maken voor veel kinderen, hun ouders en nu zelfs hun leraars.