Jurgen Debo

God heeft vandaag tegen me gesproken en gezegd dat hij/zij al die politici, die alleen maar denken op korte termijn en de mensen uitbuiten voor hun eigen roem, luxe en welvaart in een volgend leven eens goed bij hun pietje (of preutje) gaat hebben. Niemand ontloopt actie en reactie van zijn of haar daden, vroeg of laat. Wie zaait, zal oogsten ! Wie veel kan doen, wordt ook verwacht om veel te doen. En doe dan maar best het goede voor allen.

Deze discussie werd gesloten.