Katia Segers

Hoe komen we tot één integrale, federale oplossing voor de geluidsnormen, de vliegwet en de uitbreiding van de luchthaven? Enkel door een onafhankelijke intendant aan te stellen, die zich samen met experts en belanghebbenden buigt over de kwestie. Daarbij zal het cruciaal zijn om maatschappelijk draagvlak te creëren. In dit hele proces moet het vinden van een evenwicht tussen de economische leefbaarheid van luchthaven en regio en de levenskwaliteit van de omwonenden de leidraad zijn.

Deze discussie werd gesloten.