sp.a Essen geplaatst op Essen

Zoals het betaamt moet ook het gemeentebestuur z’n gebouwen als een goed huisvader beheren.

Nadat zowel in het Gemeenschapscentrum Hoek, de Kiekenhoeve als in de gemeenteschool WIGO op Wildert de oude ramen vervangen werden door nieuwe met hoogrendementsglas, gunde de gemeenteraad nu ook een bestek voor het vernieuwen van de zink in de goten van het gemeentehuis, het politiekantoor en de bibliotheek.

De uitgaven voor deze werken wordt geraamd op € 38.690,00.

Deze discussie werd gesloten.