Bea Van der Eeken

Applausdag voor fietsers!

Op deze eerste lentedag was spa.Aalst samen met de Fietsersbond op het Esplanadeplein om de voorbijrijdende fietsers aan te moedigen ter gelegenheid van de actie Applausdag voor Fietsers.
Veilige fietsinfrastructuur werkt! Er is een publiek voor en het doet meer mensen fietsen.

Op de foto's : Sam Van De Putte, Lucette Callebaut en de Jongsocialisten samen met de initiatiefnemers van de Fietsersbond.

Deze discussie werd gesloten.