Bieke Moerman

SPERPERIODE In een periode van 5 jaar na herinrichtingswerken en 2 jaar na werken aan nutsleidingen zullen geen nieuwe werken door nutsmaatschappijen toegelaten worden in #Diksmuide op dezelfde locatie. Vanaf 2018 gaat namelijk de vernieuwde code voor infrastructuurwerken van kracht. Geen werken na werken! Ze zullen al lang genoeg geduurd hebben. #gemeenteraadmaart #sperperiode #nogbeterecoördinatie

Deze discussie werd gesloten.