sp.a Putte geplaatst op Putte

Onze gemeente, net zoals wijzelf in onze privésfeer maken geregeld keuzes. Deze worden beïnvloed door verschillende zaken, zoals onze denkwijze, familie en vrienden, werk, enz. Voor onze gemeente zijn dit politieke keuzes, deze hebben wel steeds invloed op alle inwoners ongeacht hun politieke kleur en interesse. Natuurlijk hebben wij als sp.a-Putte ook een kleur, doch wij trachten met open vizier alle punten te bekijken en jawel ook "out of the box" te denken. Zie onze nieuwsbrief van mei 2017.

Deze discussie werd gesloten.