Bart Van Malderen

"De kans bestaat dus dat 700.000 euro wordt uitgegeven voor een studie om een nieuw PRUP te maken, dat meteen weer wordt aangevochten door actiegroepen. Daar zijn we geen stap mee vooruit. In elk geval zal er deze legislatuur geen fundamentele vooruitgang worden geboekt voor de mobiliteitsproblemen in de regio en dat is jammer." Zegt Bart Van Malderen

Deze discussie werd gesloten.