sp.a Torhout geplaatst op Torhout

Gezien een groot deel van de aangekochte Torhoutbonnen niet gebruikt wordt stelde SP.a-gemeenteraadslid Martine Vanwalleghem in de laatste raad voor om de geldigheidsduur en de inruilperiode voor de handelaars te verdubbelen. Zij stelde ook dat tweemaal per jaar (bvb. met Kerst en de batjes) vervallen bonnen toch gebruikt kunnen worden (gezien zij toch betaald zijn). Zowel de burger als de zelfstandige zijn hier uitendelijk bij gebaat. De meerderheid beloofde het voorstel in overweging te nemen.

Deze discussie werd gesloten.