sp.a Dendermonde geplaatst op Dendermonde

"Het realiseren van sociale woonprojecten blijft belangrijk gezien de lange wachtlijsten van huisvestingsmaatschappijen en het feit dat wonen de belangrijkste factor vormt in de aanpak van armoede. Zo is dat en daarom blijven we investeren!" zeggen schepen voor wonen Niels Tas en Volkswelzijn voorzitter Tom Bogman.

Deze discussie werd gesloten.