Peter Hertog

De provincie Oost-Vlaanderen beheert 1.650 km waterlopen en 28 bufferbekkens. Peter Hertog legt als bevoegde gedeputeerde uit wat dat allemaal inhoudt en hoe we wateroverlast zo goed mogelijk vermijden. De moeite om even te blijven kijken!

Deze discussie werd gesloten.