Bart Van Malderen geplaatst op Dendermonde

Standpunt sp.a-Groen over N41 n.a.v. de Gemeenteraad op 17/1/2018:
‘De mobiliteitsproblemen in Dendermonde moeten dringend aangepakt worden. Niet alleen zit de N41 in een juridisch moeras, ook andere waardevolle mobiliteitsoplossingen worden daardoor niet gerealiseerd. Wij staan voor een andere aanpak: we stellen voor om te werken met een externe intendant die zeker ook alle alternatieven onderzoekt om tot een haalbare en gedragen oplossing voor de mobiliteit in Dendermonde te komen."

Deze discussie werd gesloten.