jean pierre arnauts

In het voorstel van Caroline over het schoolgeld zitten een aantal goede punten. Wat ik mis is een verwijzing naar dure (Italië o.a.) schoolreizen. Het nut van dergelijke buitenlandse reizen ontgaat mij helemaal. Het Vlaamse kunstpatrimonium en onze kunststeden kunnen in vele gevallen wedijveren met deze buitenlandse steden. Het lijken mij dan ook vooral prestige reizen voor de school, die gemakkelijk kunnen vervangen worden met goedkope culturele bezoeken tijdens het schooljaar in eigen land.

Deze discussie werd gesloten.