paul vangenechten

ik kijk er naar uit om over het M decreet met caroline gennez van gedacht te wisselen(GO left ?), zij stelt een en ander aan de kaak, maar niet het gehele plaatje van wat inclusie hoort te zijn en in tekort schiet.
Overigens is het geen holder de bolder verhaal. Vlaanderen hinkte om te beginnen immers meer dan 20 jaar achterop op de VN resolutie over inclusie en is serjeus door de vakbond teruggefloten 10 jaar geleden bij de eerste, goed doordachte poging om inclusie vorm te geven .

Deze discussie werd gesloten.