Marc Le Bruyn

Wij zijn Socialisten vraagt om op het congres van 18 maart een vernieuwde beginselverklaring voor te leggen. Er worden verschillende resoluties met concrete voorstellen gestemd. We denken dat het belangrijk is dat daaraan ook een visie wordt gekoppeld over welke samenleving de socialisten willen.

https://www.faceboo...

Deze discussie werd gesloten.