sp.a Hoboken geplaatst op Hoboken

? U kan uw fiets maar moeilijk kwijt in Hoboken? Goed nieuws: daar komt verandering in!

Geef zeker je eigen voorstellen voor locaties voor nieuwe fietsenstallingen door op wijkoverleg.hoboken...

Meer info:
https://www.gva.be/...
https://atv.be/nieu...

Deze discussie werd gesloten.