David Geerts

Enerzijds zien we vele ontslagen en outsourcing bij bpost, anderzijds wordt het dividend wel behouden. Het zijn dus opnieuw de gewoner werknemers die het gelag betalen. Dit betreuren wij. De top van Bpost lijkt te vergeten dat het feit dat er nog performant postbedrijf bestaat,
voornamelijk te danken is aan de flexibiliteit van de werknemers. Bovendien moeten we ons ook de vraag stellen welke invloed de recente overnames zoals Radial hebben.

http://www.standaar...

Deze discussie werd gesloten.