Jan Cornillie

'Debatten zoals over de boerkini zijn betekenisvol en richtinggevend. Maar om scherp te stellen wat zo'n discussie betekent, is het belangrijk om de breuklijn juist te definiëren en correct in kaart te brengen', schrijft Jan Cornillie (SP.A).

Deze discussie werd gesloten.