Jan Cornillie

'Al meer dan een jaar horen we stellingen als 'Het is dringend' en 'dit gaat jobs kosten'. Maar nergens wordt bewijs aangevoerd waarom dat zo zou zijn', schrijft Jan Cornillie (SP.A) over de aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting.

Deze discussie werd gesloten.