Jan Cornillie

De plannen van de federale regering om in de pensioenen te snijden, overschrijden de grenzen van het sociaal fatsoen. Een volgende coalitie zal werk moeten maken van een pensioenbeleid dat wel samenhang en een draagvlak heeft.

Deze discussie werd gesloten.