Jan Cornillie

'Met een verstandig ontworpen Europese werkloosheidsverzekering - precies zoals die nu voorligt - kunnen Noord en Zuid opnieuw samen bouwen en de pagina van de verdeeldheid definitief omslaan', schrijven Jan Cornillie (SP.A) en Rudy De Leeuw (Europees vakverbond).

Deze discussie werd gesloten.