Jan Cornillie

Waar blijft dat Belgische energiepact?
Durf vergelijken. Het was de slogan waarmee in 2012 de energiemarkt in ons land werd opengebroken. Dankzij een strengere prijsreglementering én via groepsaankopen won u, de consument. Electrabel raakte zijn marktdominantie kwijt. Dat werkte bevrijdend en enkele maanden later al lag de prijs van uw elektriciteit beduidend lager. Die snelle verandering staat in schril contrast met de trage opening van de Belgische markt voor de productie van die elektriciteit.

Deze discussie werd gesloten.