Jan Cornillie

'Wat moet een vreemdeling eigenlijk nog doen voor N-VA om één van ons te zijn?'
'N-VA wil niet gezien worden als een partij die 'voorrang' verleent aan vreemdelingen, zelfs als hun situatie objectief extra ondersteuning behoeft', schrijft Jan Cornillie (SP.A). Hij vraagt zich af wat Theo Francken zal doen als een rijke vreemdeling in België zijn belastingen niet eerlijk betaalt.

Deze discussie werd gesloten.