Marc Swyngedouw

Uitnodiging: ‘School Maken’, onze discussieavond over het onderwijsprogramma van sp.a Antwerpen.
Inleiding:Jinnih Beels

Een urgentieplan tegen schoolse uitval
Marc Swyngedouw - rechtvaardige, brede scholen
Christine Hannes - leerkrachten ondersteunen en stadspact voor het vakonderwijs
Fauzaya Talhaoui - schoolloopbaan: leerlingenoriëntatie en ouderparticipatie
In dialoog: Prof. Dr. Dimo Kavadias - VUB en Ludo Decaluwé - AMS-UAntwerpen en ex-directeur Pius X
Slot: M. Swyngedouw

Deze discussie werd gesloten.