Jo Schelstraete

"Waarom is het gevangenispersoneel nog steeds in staking?"

Sedert dinsdag 19 juni is het gevangenispersoneel in staking. Eergisteren zijn de alternerende acties begonnen (Vlaams, Brussels en Waals gewest).

Het ongenoegen zit diep!
Een lang onderhandeld stakingsprotocol wordt zomaar in de vuilbak gegooid en vervangen door minimale dienstverlening MET opvordering van personeel na 24 uren.

Voor het personeel is de maat vol! De stakingsbereidheid kent ongekende hoogtes.

Deze discussie werd gesloten.