Alain G. J. Derycke

Wanneer worden de toepassingen voor de belastingberekeningen voor PB, Ven.B en dergelijke door de Minister van Financiën als FOSS ter beschikking gesteld van de belastingplichtigen zodat controle op de software voor iedereen mogelijk is? Trouwens, heeft de belastingplichtige niet voldoende betaald om recht te hebben op volkomen transparantie uitgaande van het WIB?

Deze discussie werd gesloten.