Hannelore Goeman geplaatst op Schaarbeek/Schaerbeek

Idee #2: Een plaats om te werken en te studeren? We willen van de Koninklijke Sinte Maria een stedelijke werkplaats maken met ateliers, werk- & studeerruimtes, een fietsherstelpunt en een sociaal restaurant voor studenten & bewoners

Idée #2: Un endroit pour travailler et étudier? Nous voulons transformer la Royale Sainte Marie en lieu de travail urbain avec des ateliers, des salles de réunion et d’étude, un point de réparation de vélos et un restaurant social, pour les étudiants & habitants du quartier

Deze discussie werd gesloten.