Mieke Coppens

Voor mij is een inclusief gemeenschapsgevoel het kloppende hart van het socialisme. Het ik is deel van een groter geheel, dat klasse, leeftijd, origine, nationaliteit, geloof en elke andere deelidentiteit overstijgt. Sociale zekerheid is het cement van de bouw van een samenleving die iedereen dié kansen biedt om menswaardig te kunnen wonen.
Ik ben actief als gids in het Beeldenhuis en het Lindenpaviljoen.

Deze discussie werd gesloten.