Marc Swyngedouw

Open brief over onderwijs in Antwerpen: A’REA 2020 (1/4)

WAT U DEED TEGEN SCHOOLUITVAL, IS MARGINAAL

Marc Swyngedouw (professor politieke sociologie, lid raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, kandidaat sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen n° 20)

• A’REA 2020 bereikte 601 van de ca. 6.500 leerlingen op het Kiel. En biedt dus geen antwoord op de ongekwalificeerde uitstroom.
• Volledige tekst: www.marcswyngedouw.be

Deze discussie werd gesloten.