Greet De Troyer

Toelage heraanleg trage wegen Erpe-Mere
Erpe-Mere wil voetweg 101 tussen de Ratmolenstraat en de Kosterweg herinrichten en buurtweg 67 tussen de Kosterweg en het ontmoetingscentrum in Aaigem.
Deze wegen maken deel uit van het tragewegennetwerk .
De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 11 089,61 EUR als tussenkomst in het natuurtechnisch inrichten van deze trage wegen

Deze discussie werd gesloten.