sp.a Zelzate geplaatst op Zelzate

Met trots stelt de toekomstcoalitie u haar bestuursakkoord ‘Een hart voor Zelzate’ voor. Een akkoord dat het resultaat is van een constructieve dialoog tussen twee partijen die de belangen van de Zelzatenaar en de toekomst van hun gemeente steevast voorop plaatsen.

De verschillende hoofdstukken in ons akkoord vormen de basis voor de politieke keuzes die de komende zes jaar in onze gemeente zullen worden gemaakt. Keuzes die garant staan voor een eerlijk, democratisch, warm en sociaal beleid.

Deze discussie werd gesloten.