Jan Cornillie

'Tien jaar na de crisis is er weinig veranderd. Is dat ook de schuld van de socialisten?'

'Lonen stijgen maar moeizaam, terwijl grote bedrijven en vermogende gezinnen de financiële overschotten opstapelen', schrijft Jan Cornillie (SP.A). 'De sociaaldemocratie moet de komende tien jaar hogere inkomens en hogere werkgelegenheid realiseren.'

Deze discussie werd gesloten.