Jan Cornillie

'Nadruk op vaardigheid in plaats van kennis? Veel meer een keuze van koepels, dan van SP.A-ministers'
'Het debat over gelijkekansenbeleid in het onderwijs gaat dezelfde kant op als het integratiebeleid: ritueel herhalen dat het vorige beleid is mislukt, zonder een redelijk en onderbouwd alternatief in de plaats te zetten', schrijven Jan Cornillie, Christine Hannes en Peter Verlee van SP.A.

Deze discussie werd gesloten.