sp.a Sint-Niklaas geplaatst op Sint-Niklaas

Op 2 januari 2019 werd de gemeenteraad - die voortaan ook als OCMW-raad zal vergaderen - geïnstalleerd. Christel Geerts, Gaspard Van Peteghem, Hasan Bilici, Ilse Bats en Kris Van der Coelden legden als sp.a-raadsleden de eed af. Willem De Klerck zal voor sp.a zetelen in het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Samen zullen ze erover waken dat de verwezenlijkingen van 18 jaar socialistisch bestuur niet in het gedrang komen en dat Sint-Niklaas zich verder ontwikkelt tot een warme, gezellige en duurzame stad.

Deze discussie werd gesloten.