Steve D'Hulster

Het nieuwe bestuursakkoord is rond: Samen Mortsel Sterker Maken. Na de bespreking op de gemeenteraad, gaan we dit akkoord omzetten in een stevig meerjarenplan. Dat doen we niet alleen samen met de diensten van de stad, maar ook met de input van zoveel mogelijk Mortselaars. Op 30 maart organiseren we een toekomstdag om samen met onze inwoners na te denken over hoe we van Mortsel een creatieve, ambitieuze en sociale stad te maken.

Deze discussie werd gesloten.