sp.a Sint-Niklaas geplaatst op Sint-Niklaas

Onze Sp.a-mandatarissen zijn er klaar voor en hebben de vastberaden ambitie om er scherp en kritisch over te waken dat de geest van het beleid van de afgelopen 18 jaar zoveel mogelijk wordt voortgezet. Op constructieve wijze zal sp.a haar nieuwe rol, met een sterk progressief engagement, opnemen in het belang van de bevolking. Op de foto ziet u van links naar rechts Kris Van der Coelden, Hasan Bilici, Ilse Bats, Christel Geerts, Gaspard Van Peteghem en Willem De Klerck.

Deze discussie werd gesloten.