sp.a Sint-Niklaas geplaatst op Sint-Niklaas

Gemeenteraad, 25 januari 2019. Het nieuwe stadsbestuur trakteert zichzelf op een uitbreiding van het kabinetspersoneel, dat bovendien evolueert van administratieve krachten naar (duurdere) beleidsmedewerkers. En intussen zitten veel stadsdiensten op hun tandvlees..... Christel Geerts verwoordde onze bezorgdheden en vroeg ook opnieuw naar een waardiger statuut voor onze seizoenwerkers.

Deze discussie werd gesloten.