Katia Segers

En ook dit voorstel van resolutie werd vorige week unaniem goedgekeurd. We hebben de afgelopen jaren een aantal pittige discussies gevoerd in de Commissie Cultuur en Media, maar waar dat mogelijk was, hebben we over de grenzen van oppositie en meerderheid heen ook goed samengewerkt. Constructieve oppositie loont!

Deze discussie werd gesloten.