Patrick Roose

Stad Menen kiest voor investering van 5,9 miljoen € in LED-lampen voor de openbare verlichting. De jongeren vroegen aan de politiek om acties voor het klimaat. Dat is wat we met #Team8930 nu doen: op termijn 210.000 kg CO² per jaar minder verbruik en dit op een voor de stadsfinanciën meest kostefficiënte wijze.

Deze discussie werd gesloten.