gerrit defreyne

Wanneer gaan we nu eens ophouden om bij wijze van spreken al vechtend over straat te rollen?
Wat nodig is , is een project op middellange termijn, waar alle facetten van de samenleving aan bod komen. Een becijferd project , met een duidelijke verdeling van de lasten over de totale samenleving. Grote cadeaus zullen er niet in zitten.
En wat met België? Ook daar moet men een oplossing voor zoeken nu gebleken is dat de twee democratieën totaal verschillend zijn. Veel werk op de plank!

Deze discussie werd gesloten.