su-ik-erspin X

https://goo.gl/maps...
Op korte termijn moet er duidelijkheid komen over een herbestemming van de Sint-Jozefkerk in het Lommelse Stevensvennen. Na de zomer zitten de kerkfabriek, de stad en een studiebureau hierover samen. Ook voor een zestal andere kerken in Lommel zal binnen dit en enkele jaren naar een andere of bijkomende invulling moeten gezocht worden.
https://www.hbvl.be...

Deze discussie werd gesloten.