su-ik-erspin X

De PvdA-partijleider noemt drie bezwaren.
- Basisloon als afkoopsom
- Te laag om van te kunnen leven, want de toeslagen zijn weg bij een basisinkomen. Te hoog als het basisinkomen al je zorgen wegneemt maar hoger is dan het loon dat je verdient met arbeid.’
- Ze ontlenen waarde aan het feit dat ze werken en willen niet het etiket opgeplakt krijgen dat er in de moderne samenleving geen vraag naar hun arbeid is.’
https://basisinkome...

Deze discussie werd gesloten.