Patrick Roose

Vaak krijgen sossen het verwijt dat we armoede overdrijven, nochtans het complex probleem is niet te onderschatten. Ik onderschrijf dan ook de analyse van Bea Cantillon ten volle. Ik ben alvast blij dat we in Menen de bestrijding van armoede als één van onze 3 topprioriteiten vastlegden en gedreven aanpakken.

Deze discussie werd gesloten.