Walter Verbraeken

Beste Conner,
Van harte gefeliciteerd met je verkiezing tot nieuwe partijvoorzitter.
Ik hoop dat je in de voetsporen zult treden van die andere socialistische voorman uit het Waasland, Freddy Willockx.
Mag ik hopen dat je, naast het contacteren van de afdelingen, ook je oor te luisteren legt buiten de partij: de cultuursector (de Roma ...), de medewerkers van de Lijn, van Unia, van de VRT, de mensen die ijveren voor de opvang en integratie van migranten (verworpenen der aarde …), de vakbonden.

Deze discussie werd gesloten.