sp.a Zelzate geplaatst op Zelzate

Provinciaal congres verkiest haar nieuwe voorzitter en twee nieuwe ondervoorzitters!

Op 6 december 2019 verkoos het provinciaal congres Jan Van Hee als nieuwe voorzitter. Julien Vandenhoucke en Nathalie Dullemont werden verkozen als nieuwe ondervoorzitters.

Zij nemen de fakkel over van Joris Vandenbroucke en Anja Vanrobaeys.

sp.a Zelzate wensen Jan, Nathalie en Julien heel veel succes toe!

Deze discussie werd gesloten.